"Még 1940 valamenyit irtak a naptárba amikor az egyik utcai barátom elcsalt az óvodába és igy lettem óvodás.

    Lachman Ottó, Berkessy Zoli, Koós Kati, Stenczel Edith az ovodától az éretségiig kollegáim voltak 1951-1962 között elemi és középiskolát végeztem magyar nyelven. Eredetileg festönek készültem.

    Tanárnöim voltak : Makkai Piroska, Várhelyi Imola. Dudás Gyula tanáról velem közölt fényképet a. "Bányavidéki fáklya" amint rajzomat korigálja.

    A szindikátus festökörét az akkori egyedüli, nagybányai szabad festöiskolát Vésö Gusztáv vezette, de gyakran bejöttek "korigálni" mesélni és tanitani : Mikola András, Ziffer Sándor, Vida Géza, Balla Jozsef és mások.

    Kollegáim voltak: Makora Gyuri, Szántó Andris, Scheip Karoly, Cornel Ceoca, Madarassy Gyuri és mások. Végül éretségi után 1962-ben a bukaresti müépitészeti fakultásra (arhitectura) felvételiztem ahol jó rajz jegyeim után kiestem matekböl.

    Még volt egy esélyem felvételizni a politeknikára. Egy hét kemény matek tanulás után oda bejutottam. Kollegáim és barátaim lettek Kegyes Csaba (ma mérnök doktor, egyetemi tanár) Ioan Negoitä , és mások 1963-ban sikerült átmennem a bukaresti müépitészeti tagozatra, ahól különösebb nehézség nélkül elvégeztem a 6 évet és 1969-ben diplomáztam. Tanáraim és kollegáim kedveltek és szép emlékek füznek hozzájuk. Bekerültem Cezar Läzärescu. az akkori idök legjobb épitészének a válogatott csoportjába és az utolsó három évben ö volt a személyi irányítóm, minden tanárunk a legfelsö elíthez tartozott. 1984-ben alapitótagja voltam az ujrainduló bukaresti magyar kulturális mozgalomnak, ami Szász János, Szilágy Domokos és Szele Péter ötlete alapján indult el . Folytatólagosan jelentös irányitó szerepet toltöttek még be; Bodor Pál, Megyeri Zoltánné, és sokan mások.

     1981-82 ben sikerült a város és területfejlesztési "posztuniverzitális " kurzusra bejutnom és sikeresen diplomáztam- 1987-ben életem elsö nyugati utja alkalmával nyilvánosan tiltakoztam a Ceausescu féle buldozer politika ellen. A Göteborgban történt szekuritátés fenyegetések következtében féltem visszautazni Romániába és minden elszabadulási kisérletem ellenére Svédország foglya lettem. 1987-1989 között külömbözö elemifoku svéd kurzusokon vettem részt , de magánuton megtanultam a számitógép kezelését is. 1994-1995-ben (saját költségemen) a Göteborgi Chalmers föiskolán elvégeztem egy egyetem utáni kiképzést a tervvezetésre .

    Diploma munkámra maximális minösitést kaptam. 1996-1997 ugyancsak saját költségemen ugyancsak a Chalmersen az "Ökologiai városfejlesztés" c. egyetem utáni továbbképzö kurzust végeztem el. MUNKAHELYEIM: 1969-78: Marosvásárheli Trvezöinézet (IPJ.), Munkaköröm: tervezö épitész. Munkáim: lakoházak, iskolák, korházak, kulturházak. mühelyek, üzemek, mezögazdasági épitmények , kiállitások, épületfelujitások tervei. 1978-1987 a Marosvásárhely Néptanács Polgármesteri hivatalának a városfejlesztési osztályát vezettem, városi fömérnök beosztásban. (Sef Sector Architecturä, Sistematizare si Control Disciplina Constructiilor) 1976-81 : A marosvásárhelyi Čpitészeti Teknikum és Középiskola müépitészeti karán, müvészettörténetet, čptészetelméletet és városfejlesztési elméletet és gyakorlatot tanitottam. 1982-87 : A Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyogyszerészeti Egyetemen, úgy a magyar mint a román szakon a Higiéna katedra keretén belül mint meghivott elöadó a város és a lakás higiénájáról tartottam vetitett képes elöadásokat. 1987 okt.

    A kulturális cseregyezmény keretén belül helyet kaptam a Svédországban elöadásokat tartó romániai müépitész delegációban.: Elökészitett, többször meghallgatott elöadásaimat gazdag diakép , ujság és könyv anyaggal tettem szinesebbé. ( Az elöadás lényege az volt milyen "rossz" dolgokat bontanak le és milyen szépen épitik újra a régi Romániát.) Meglepetésemre az elutazás elött minden fénykép és irott anyagot elkoboztak tölem avval a megokolással, hogy a svéd fél érdekének megfelelöen fölösleges magammal szállitanom. A repülögép, a hivatalos felszállási idö után több mint 6 órát parkolt félrehuzva ; amig végre elhagytuk a bukaresti repülöteret.

    Igy szemléltetö anyag nélkül tartottam meg elöadásaimat : Stockholmban, Göteborgban, Vesterĺsban, Linköpingben ahol a traditionális magyar és román kultura, épületekkel bizonyiható, igazi történetének a kommunista politika épületbontások által történö meghamisitásáról beszéltem. A delegécióból történt lelépésem másnapján már munkát kaptam, (de nem hivatalosan) 1990.januárjától-1991.novemberéig A Borĺsi Contektonnál dolgoztam, mint tervezö. 1992-töl saját nevem alatt épitészeti versenyekre neveztem be. 1993.májusától-94.juliusáig Tomas Svensson Jönköping-i irodájában dolgoztam. 1994-1996 A Göteborgi Chalmers egyetemen jártam továbbképzésekre a munkanélküliség elönyeinek vállalása helyett. 1998-tól saját lábamon próbálok megélni FONTOSABB TERVEIM: : .

    A legtöbb terv esetében az általános éptészeti irányitó és a tervfönöki munkát is én végeztem Romania:

Kereskedelmi épületek : Maroshéviz (Toplita) , Ady-negyed Nov 7-negyed; Marosvásárhely (. Tirgu-Mures)

Kulturházak: Marosfalva (Tg-Ms), Nyárádszereda ( Miercurea Niraj,) Marosvásárhelyi új szinháztér áttépitése.

Iskolák, diáklakások : Kézdivásárhely -ipari szakliceum,, Elektromures Szakliceum marosvásárhely, Elektroteknikai Iskolaközpont Radnot ( Iernut) (24 tanterem, 12 mühely, 120 ágyas bentlakás , 3x 120 étkezéses kantin, versenyméretü sportcsarnok. Sportpark, Gyakorlati munkapark; Szabadidötöltés, zöldpark Gyergyó- faipari iskola, Ifjusági és pionir tábor Laposnya stb

Korházak, egéségügyi rendelök : Balánbányai korház 120 ágy, 8 mütö (tervfönök Biró Gábor) Fertözö klinika átépitése Marosvásárhely. Lakonegyedi rendelök : Tudor-negyed,. Marosfalva (marosvásárhely)

Mezögazdasági -állattenyésztési komplexumok : A román akadémia marosszentgyörgyi állattenyésztési és növénytermesztési központja,, (elöadótermektöl- húsfeldolgozó üzemig) Maroskerszturi mezögazdasági , állattenyésztési és husfeldolgozó központ. Görgényi baromfi-tenyészet,-Szászrégeni baromfi vágóhid. Jeddi prémállat farm-. Marosvásárhelyi húsipar, és vágóhid bövitései és átépitések.

Ipari épületek ipari- szociális- egészségügyi- étkezdei átépitések, bövitések, homlokzatjavitások , munkásszállások:

MAROSVÁSÁRHELYEN; Elektro-Mures, Prodkomplex, Metalóteknika, Imatext, Textila-Mures, Frigorifer, Cukorgyár,

LUDASON : Lenfeldolgozó üzem, Gumigyár,

SEGESVÁRON : Textigyár (Bumbacul), stb Vizmüvek; Marosvásárhely (Tirgu-Mures), Maroshéviz (Toplita), Szováta (Sovata,)

Deritöállomások ; Szászrégen ( Reghin,) Urvarhely ( Odorhei) Marosvásárhely Tirgu-Mures)

Közlekedés : Marosvásárhelyi "Dacia Service" gépkocsi forgalmazó és javitó komplexum

 Repülöterek: Brassó; Marosvásárhely:
Sportrepülési komplexum iskolával, pályákkal; központi épület;
PERSPEKTIVA

    Munkám voltak még:

Lakóépületek:, Blokklakások, diákbentlakások, munkásszállók. magánházak. vikendházak.

    Régi épületek felújitása, bövitése, átalakitása , restaurálása: Marosvásárhelyen több mint 60 régi épület megörzéséhez és felujitásához járultam hozá. Elsö sikerem a marosvásárhelyi vár felujitására kiirt versenypályázat dijának megnyerése:

(a dijat megosztották a Burhardt Árpád müépitész kollektivája és az én csapatom között. (csapattársak voltak: Szopos Csaba, Gergely Annamária, Bodoni János, ) .

    Legjelentösebb restaurálási-ujrahasznositási sikeremnek tartom a marosvásárhelyi házasságkötö központ létrehozását a régi Karnasz palotában és a régebben hozáépitett két történelmi úriházban. Az épület történelmi szépségét régtöl ismertem az ötlet viszont spontánul jött.

    1976.ban nösültem és kb. egy hónapra rá Ban Onoriu munkatársam a megyei elsö titkár leányát vette feleségül. Az esküvön alkalmam nyilt megismerni és beszélgetni a megye elsö emberével. Azt mondtam neki : "Az ember életében három nagy pillanat van: Az egyik a születés, a másik az esküvö, a harmadik a halál, de az ember csak egyszer van tudatában annak mi történik körülötte és az az esküvö.

    Tiszta szégyen, hogy "mi kommunisták" az élet legfontosabb pillanatának nem vagyunk képesek olyan diszletet és környezetet biztositani, mint akármelyik történelmi egyház." Kérdezte, hogy mi a javaslatom. Akkor jutott eszembe, hogy a Kárnász palota pontosan a három nagy történelmi templom (református, katolikus, ortodox) mértani középpontjában fekszik, és rögtön rávágtam , hogy azt a palotát kellene átalakitani.

    A válasz az volt " Ird le a gondolataidat, javaslataidat és nyujtsd be nekem" Nagy szorgalommal nekiláttam a javaslat leirásának, még rajzokat is mellékeltem. Az egész elökészitö munkában és a szöveg megfelelö leirásában önzetlen segitséget kaptam Bach Lóránttól, A benyujtott javaslatot a megyei elsötitkár terjesztette elö a "gyülésnek" akik rögtön elfogadták. Veres úr (elvtárs?) hivatott és azt mondta : "Javaslatodat elfogadták , de ilyesmire pénz nincs, én viszont ha vállalod megteszlek városi fömérnöknek és csináld meg." (Ezeket a részleteket annak idején nem volt alkalmas nyilvánosság elé hozni.) Az egész munkáról és a többi marosvásárhelyi restaurálásokról részletesen irt Marosi Ildikó a "Müvelödés" legutoljára megjelent számában.

    Ez alkalommal külön kiemelem Keresztes Gyula müépitész hozzájárulását a régi városi épületek részleteinek igen pontos, történelemhü helyreállitásaihoz. Jelentösebb müemlékhasznositó terveimhez tartozik a (1) Marosvásárhelyi kulturpalota és a szindikátusi kulturház bövitése és higienizálása. ( Uj: viz, kanális, fütö berendezések, helyiségek , müvészi öltözök, közönségtoalettek, raktárak, padlókicserélések, falboritások , márványozás stb) A megyeházánál (2) kisebb munkák voltak, melyek a teljes külsö újrafestésen kivül a tetö javitását is tartalmazták.

 

    Ugyanavval a módszerrel, ahogyan valakik eltüntették Nagybányán a Thurman emléktáblát, gondoltam én is eltüntetem a torony tetejéröl a kommunista ötágú csillagot.

    Maga Veres úr is egyet értett azal, hogy egy izlésesebb toronydiszt kellene az elveszett csillag helyébe tenni. Keresztes Gyula müépitész régi fényképek után nagy pontossággal rajzolta meg az eredetit utánzó toronydiszt.

    Egy este az állványokon felmászott egy iskolásgyermek és a maga varta olasz zászlóját tüzte ki.az épület tetejére . A gyermek soha sem látott magyar zászlót, csak a szívében élt és a szineket ismerte .

    Azt hitte, hogy egy magyar zászlót sikerült a Román Kommunista Párt székházára függeszteni. A szekuritáté és a pártosok is azt hitték, hiszen délelött hatalmas tömeg gyült a fötérre csodálni az "olasz" zászlót. Miután nagynehezen letépték a zászlót, Szabó Lászlót a megyei közmüvek igazgatóját azonnal ki rugták, pedig a "bünös" állványt a városi közmüvek román igazgatoja állitatta fel a megfelelö biztonsági intézkedések elhanyagolásával.. Dehát akkor igy mentek a dolgok. .

    Szerettem volna a város minden értékes régi épületét, fiatalos , modern a kornak megfelelö izléses ujrafestéssel nemcsak funkcionálisan de szellemileg is a mindennapi élet tartalmas részévé tenni. (3) A modernizált, kibövitett és ujrafestett Orvosi és Gyógyszerészeti egyetem bejárati homlokzata.

SVÉDORSZÁGI TERVEIM (MUNKÁIM)
 

    A Borĺs-i CONTEKTON tervezö iroda alkalmazottjaként a következö tervek elöállitásáhóz járultam hozá:

- Ötletek és perspektivikus ábrázoló rajzok a következö tervekhez: Viared központ,

* Rydbolms vállalati park, -

* Ramnalid ötletkereskedelmi központ,

* Varberg üdülö komplexum,

*Ryavallen lakonegyed,

*Sandgärdet lakonegyed,

* Borĺs szorakozópark, állatkerttel, 

* Borĺs 2000 a jövö városa,

* Borĺsi Planetárium omniteaterrel .

PERSPEKTIVA MADÁRTÁVLATBÓL

    Thomas Svensson Jönköpingi irodájában a következö tervek készitésében vettem részt: -Bollnäs-i nagyáruház. (alaprajzok, metszetek, homlokzatok ) - Vĺrgĺrdai repülötér ejtöernyös zónájának kiépitése. ( leszállási zóna, csomagolótér, klubépület, Camping, stb) - Jönköpingi A6 raktárüzlet bövitési rajzai. - Brahehus kastélyromok, hasznositása , modernizálása, restaurálása, - Két változat a Jönköpingi Nyckeln lakónegyed fejlesztéséhez. ;( 1) megszokott, szintelen, szagtalan, érzéstelen, svédsablon lakógép , 2) Gépkocsimentes, napsütésbarát, organikus, ökologiai lakonegyed, (ezt a tervet közölték az Internationell Ekologikal Design kompendiumában)
 

UTCAFRONT

ALAPRAJZOK
 

    Mint magán személynek nagyobb tervem a Svédországi "Imigran Institut" kivitelezési és butorzási rajzai: Garázsok, magánházak bövitései. Magyarországon a Z Nagy Bálint alapitvány DOCi kereskedelmi és iskolaközpontjának épitészeti rajzai, , 5 drb, nagyméretü svédországi versenyályázat, melyeket részletesen ismertetek a " Pályázatok" cimü felyezet oldalain. Jelenleg munkanélküli vagyok és több mint 1200 meghirdetett állásra beküldött pályázatomra minden alkalommal ugyanazt a kétsoros svéd fehér papirt kaptam válaszként . Igyhát a saját lábamon próbálok megélni. (pld. portrékat rajzolok stb.)"

 

Forrás: http://hemsidor.torget.se/users/e/ecolog/palya.html