Schmidt Ferenc

    Építész, „a Bolyaiak ügye fáradhatatlan előharcosa” 100 éve,

1901. március 7-én

hunyt el Budapesten.

Temesvárott született

1827. február 14-én.

    Münchenben szerzett építészmérnöki oklevelet, s hazatérte után Temesváron, majd Pesten látott el mérnöki teendőket. Az építésztársadalom máig számon tartja alkotásait, de talán ennél is fontosabb, hogy a hazaiak közül ő tett a legtöbbet a magyar tudomány két büszkesége, Bolyai Farkas és Bolyai János hírnevének kivívásáért.

    1867 elején egy francia matematikus, Jules Hoüel kereste meg, aki – megismervén Bolyai János alkotását – pontosabb tudósítást kért róluk. Schmidt összeállította a Bolyaiak biográfiájának vázlatát, ebben elsőként tárta a világ elé a két matematikus főbb életrajzi adatait.

    Ő adta ki magyarul 1897-ben (Suták József fordításában) A tér absolut igaz tudománya címmel Bolyai János művét, benne az általa írt Bolyai Bolyai János magyar matematikusnak s cs. kir. századosnak életrajza című tanulmányt.

    1899-ben Paul Stäckellel közösen szerkesztve közzétette Bolyai Farkas és Gauss Frigyes Károly levelezését. Schmidt halála után Stäckel fejezte be a munkát: 1913-ban németül, rá egy évre magyarul közreadott A két Bolyai élete és műve című könyvvel. Így dedikálta: „Schmidt Ferenc építész a Bolyaiak ügye fáradhatatlan előharczosa emlékének ajánlja e művet a szerző”.

    Schmidt Ferenc munkásságához kapcsolódva indult meg Bolyai János születése bicentenáriumának küszöbén a Bolyai életműkiadás. 2000-ben a Better és a Püski Kiadó, Nagy Ferenc szerkesztésében BOLYAI Biográfia–Bibliotéka–Bibliográfia címmel adta ki a nyitó kötetet, s a kiadók ígérete szerint még 2001-ben kézbe vehetjük a Bolyai–Gauss levelezés magyar fordítását. Aligha adózhatnánk méltóbban a 100 éve elhunyt Schmidt Ferenc emlékének.

Forrás: Kiss Csongor