Lósy-Schmidt Ede

Műépítész, technikatörténész, az első Magyar Műszaki Múzeum életre hívója Sepsiszentgyörgyön született

1879. október 27-én, és 50 éve,

1948. április 6-án

hunyt el Budapesten.

A budapesti József Műegyetem műépítészeti szakosztályán kezdte tanulmányait, s 1898-tól Darmstadtban folytatta, ahol 1906-ban mérnöki oklevelet szerzett. Darmstadtban dolgozott, majd Boroszlóban,

    Katowicében és Krakkóban építkezéseket vezetett. 1908-ban a Magyar Államvasutak nagyszombati osztálymérnökségén helyezkedett el. 1914-től a vasút-igazgatóság hídvizsgáló osztályának alkalmazottja volt. 1926-ban a debreceni tudományegyetemen bölcsészdoktori oklevelet szerzett, 1937-ben a budapesti tudományegyetemen magántanárrá habilitálták.
    Emellett 1918-tól 1939-ig a Magyar Mérnök- és Építész Egylet könyvtárosi tisztét is ellátta, a technikatörténeti, majd az egylettörténeti tár őre volt. Megszervezte a technikatörténeti emlékek gyűjtését, s olyan sikerrel, hogy a gyűjteményt hamarosan múzeumban kellett elhelyezni. A Déli Vasút igazgatóságának Mészáros utcai épületében hét szobában rendezték meg az állandó kiállítást, amely a magyar ipari múlt fejlődéstörténetét vázolta a kézműipartól a modern korszakig. Az 1935-től Lósy-Schmidt igazgatásával működő múzeumot 1939-ben Kassára telepítették, és 1943-ban ünnepélyesen megnyitották. A háborús események következtében azonban ez az értékes gyűjtemény gyakorlatilag elveszett műszaki múltunkból.
    Igen jelentősek Lósy-Schmidt tudomány- és technikatörténeti forrásfeltáró munkái, mint például a Művelődéstörténeti vázlatok a magyar technika sok évszázados múltjából, valamint A technika és az ipar Árpádok korabeli ősmagyar szókincse című írásai. Barát Bélával közösen 1928-ban kétkötetes Technikai lexikon-t szerkesztett. Kiemelten foglalkozott a hazai találmányok eredetének tisztázásával, a műszaki irodalom és szaknyelv kérdéseivel.