Debreczeni László

 

Marosvásárhely, 1903. dec. 18. 

Kolozsvár, 1986. szept. 20.

    Romániai magyar építész, grafikus, építészettörténész, műemlékvédelmi szakember. 1923-ban végezte el a műszaki technikumot. Az Erdélyi Fiataloknak alakulásától megszűnéséig (1940) munkatársa. Kós Károly, Thoroczkay Wigand Ede, Kozma Lajos hatására a grafikai munka felé fordult. 1925-ben ismerkedett meg Kelemen Lajossal, az ő javaslatára kezdte rajzolni Erdély középkori műemlékeit. Makkai Sándor ref. püspök megbízása alapján feltérképezett és 1929-ben közreadott - az Erdélyi református templomok és tornyok c., linóleummetszetekkel illusztrált albumában - 512 erdélyi ref. egyházi emléket. 1928-29-ben jelent meg Fatornyos hazámból c. cikksorozata, melyben fából készült templomokat, tornyokat, temetői emlékeket, házakat, berendezéseket mutatott be. A mi művészetünk c. munkája 1940-ben jelent meg Kolozsvárott. Lajstromba vette a kolozsvári műemlékeket, s ezt a 272 műemléket az 1957-ben Bukarestben megjelent Kelemen Lajos emlékkönyvben közzétette. Számos műemléktemplomot restaurált, egészített ki.

Forrás: Életrajzi lexikon